V МІЖНАРОДНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ САМІТ «Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів»

Надрукувати

dduvs_50_big

Асоціація українськи правників

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

 ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ»

ОФІС РАДИ ЄВРОПИ В УКРАЇНІ (м. КИЇВ (ШТАБ-КВАРТИРА – СТРАСБУРГ)) 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ (м. ХАРКІВ)

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ПЕРЕДБАЧЕНЬ І ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ (м. КИЇВ) 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ

СТАТУСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ»

ПРЕДСТАВНИЦТВО УКРАЇНСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ АМЕРИКИ В УКРАЇНІ (м. КИЇВ) 

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО КУРСАНТІВ, СТУДЕНТІВ ТА СЛУХАЧІВ

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «ІСТИНА»

  

V МІЖНАРОДНИЙ

СТУДЕНТСЬКИЙ САМІТ

 

«Права людини в умовах сучасних глобалізаційних викликів»

 

Шановні колеги!

 

Захід відбудеться 18-19 квітня 2019 року на базі
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

Співорганізаторами заходу виступають Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських правників».

Саміт проводиться за участю провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, політиків, юристів-практиків, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, здобувачів вищої освіти.

У межах Саміту плануються майстер-класи відомих вчених та політиків, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування за конкретними тематичними напрямами з актуальних проблем сучасних процесів державотворення, правотворення та правозастосування в Україні.


Метою проведення V Міжнародного студентського саміту є: підвищення рівня знань здобувачів вищої освіти з актуальних питань сучасних процесів державотворення, правотворення та правозастосування в Україні; підвищення позитивного іміджу правничої професії; набуття практичного досвіду у ході спілкування з науковцями, політиками, представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юристами-практиками; подальшого розвитку інституту національної ідеї як рушійної сили національного прогресу в Україні та ін.

 

До участі у Саміті запрошуються:

вчені у галузі права, філософії, соціології, політології, науки державного управління та ін.;

здобувачі вищої освіти (студенти, курсанти, аспіранти та ін.);

представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

громадські організації та ін.

 

У Саміті з проектом запрошуються взяти участь здобувачі вищої освіти ВНЗ України та зарубіжних країн. Проект має бути пошуковим та інноваційним за своїм характером, мати наукове й практичне значення, містити положення щодо удосконалення чинного законодавства з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду та бути спрямованим на вирішення наступних проблем у галузі юриспруденції, філософії права, соціології права, політології, науки державного управління:

 

Правові проблеми формування та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики сучасної держави.

Правова держава як модель організації влади постіндустріального суспільства.

Національна безпека як фундаментальна складова життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави.

Забезпечення децентралізації на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях: український, європейський та світовий досвід.

Гендерна рівність: історія становлення, міжнародні стандарти, проблеми реалізації в Україні та світі. Протидія гендерному насильству, домашньому насильству, торгівлі людьми та рабству.

Права, свободи та законні інтереси внутрішньо переміщених осіб в Україні та інших державах світу: питання механізму реалізації.

Розвиток інформаційного суспільства в Україні та світі: правовий аспект. Інформаційна безпека – елемент національної безпеки України. Інформаційні та гібридні війни у сучасних глобалізаційних умовах.

Національна поліція України: сучасні проблеми та перспективи подальшого розвитку.

Проблеми реформування системи правосуддя: вітчизняний та міжнародний досвід.

Проблеми правотворення в Україні в сучасних євроінтеграційних умовах.

Ліберальна держава і сучасні глобальні та регіональні виклики.

Політико-правові виміри сучасного глобального суспільства. Україна і глобальне громадянське суспільство.

Молодь як творча сила сучасних змін у глобальному суспільстві.

 

У перший день проведення Саміту до оргкомітету необхідно подати проект. Вимоги до оформлення проекту: титульна сторінка, зміст, список скорочень (за необхідності), основний текст (до 20 сторінок), список використаних джерел, додатки; шрифт Times New Roman, кегель 14, стиль – звичайний (normal), інтервал 1,5; поля: ліворуч, знизу та зверху – 20 мм, праворуч – 10 мм; абзац – 12,5 мм, вирівнювання по ширині. Посилання у тексті позначаються у квадратних дужках, наприклад: [4, с. 3], [8, с. 25; 9, с. 14].

 

Від навчального закладу на Саміті може бути представлена одна команда (не більше 3 осіб). Команду може представляти один учасник.

Організаційний комітет Саміту забезпечує команду та її наукового керівника (супроводжуючу особу) безкоштовними проживанням, харчуванням, трансфером (на місці).

Попередньо кожна команда обов’язково проходить реєстрацію в електронній формі. Процедура реєстрації передбачає подання організаторам заявки встановленого зразка (див. зразок заявки). Протягом 2-3 днів з моменту відправлення заявки учасники отримають повідомлення щодо її надходження.

Заявки надсилаються на адресу: Summit_dduvs@ukr.net з поміткою у темі листа «На Саміт. Назва навчального закладу команди».

Останній термін реєстрації команд – 15 квітня 2019 р.

 

За результатами V Міжнародного студентського саміту найкращі команди за рішенням Міжнародного журі будуть нагороджені Дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів, Дипломами в окремих номінаціях, спеціальними відзнаками організаторів, а також кожна команда отримає пам’ятні та цінні подарунки від організаторів та партнерів заходу.

 

Робочі мови: українська, англійська, німецька, російська, польська.

Місце проведення: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (49005, м. Дніпро, пр-т Гагаріна, 26) (Блакитна зала).

 

Час проведення:

18.04.2019

9.00-10.00 – реєстрація учасників Саміту.

10.00 – початок роботи Саміту.

 

19.04.2019

9.00 – початок роботи Саміту;

15.00-16.00 – підведення підсумків та нагородження учасників Саміту.


Координати організаційного комітету Саміту:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ: 49005, м. Дніпро, пр-т Гагаріна, 26;

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських правників»: 01034, м. Київ, вул. Паторжинського 4/8.

 

 

Контактні особи:

Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна – член правління Дніпропетровської обласної організації АУП, доцент кафедри загальноправових дисциплін (0966726013; 0992511450);

Можечук Люся Василівна – старший науковий співробітник (0963989390);

Суходольська Анастасія Андріївна – помічник Президента ВГО «Асоціація українських правників» (0631068581).

 

 

 

Фоменко А.Є.,

співголова заходу,

Ректор Дніпропетровського державного

університету внутрішніх справ,

кандидат юридичних наук,

Заслужений юрист України

 

 

Костицький В.В.,

співголова заходу,

Президент ВГО «Асоціація українських правників»,
професор Київського національного університету ім. Т. Шевченка,

доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України, академік НАПрН України

 

Інформаційний лист на анг. мові V Міжнар_саміт_Дніпро-2019_інформ_лист_Англ____

 

 

 

Зразок заявки

 

 

ЗАЯВКА

на участь у

V Міжнародному студентському саміті

 

Відомості про авторів Навчальний заклад

 

Тема проекту Відомості про наукового керівника
Прізвище, ім’я, по батькові,

курс навчання,

телефон,

e-mail

Повне найменування вищого навчального закладу, в якому навчаються кандидати,

факультет,

адреса

телефон, e-mail

  Прізвище, ім’я, по батькові,

місце роботи, телефон,

посада,

науковий ступінь,

вчене звання,

e-mail

 

 

Зразок заявки