Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення

Надрукувати

201312130110 грудня 2013 р. у Запоріжжі в Класичному приватному університеті за участю та організаційної допомоги членів Запорізької обласного осередку Асоціації українських правників відбулося засідання «круглого столу» на тему «Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення».

Круглий стіл було проведено за підтримки Запорізької обласної державної адміністрації, Апеляційного суду Запорізької області, Запорізького окружного адміністративного суду, Запорізької обласної адміністрації вчених.

Метою проведення круглого столу стало бажання зробити доступною для вчених, здобувачів та практичних працівників-юристів інформацію про реалізацію правової реформи у світі та Україні, вдосконалення юридичної науки, зв’язок теорії і практики, гармонізація національного законодавства з міжнародним правом, обговорення практичних проблем адміністративного процесу; сприяння становленню наукових, ділових та особистих контактів між юристами України, розширити уявлення про колег, що займаються спорідненою правовою проблематикою.

Круглий стіл відкрили та виступили з вітальним словом:
Монаєнко Антон Олексійович – проректор з наукової роботи Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.
Селіванов Анатолій Олександрович − академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, Постійний представник Верховної Ради України в Конституційному Суді України.
Покатаєва Ольга Вікторівна – перший проректор Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор.
Кримська Оксана Михайлівна – заступник Голови Апеляційного суду Запорізької області, кандидат юридичних наук.

У роботі круглого столу прийняли участь фахівці в галузі права – представники з Класичного приватного університету, а також вчені-правники з Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», Харківського національного університету внутрішніх справ, Національної академії правових наук України, Інституту економіко-правових досліджень НАН України та інших наукових установ і ВНЗ.

З доповідями виступили:
Кунєв Ю.Д., д.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративного та митного права, Академії митної служби України (Методологічні аспекти розвитку адміністративного процесу);
Абрамов Д.О., начальник реєстраційної служби Запорізького міського управління юстиції;
Барц Я.Є., к.ю.н., заступник директора з юридичних та загальних питань Запорізького міжміського бюро технічної інвентаризації (Актуальні питання законодавчого забезпечення реєстрації прав на нерухоме майно в Україні);
Апаров А.М., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права, Київська державна академія водного транспорту імені Петра Конашевича-Сагайдачного (Особенность административно-юрисдикционного процесса).
Мінаєва К.В., суддя Запорізького окружного адміністративного суду;
Дзярук М.П., суддя, Апеляційний суд Запорізької області (Проблеми діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування);
Крилова О.В., суддя, Апеляційний суд Запорізької області (Деякі питання співвідношення цивільної та адміністративної юрисдикції);
МаксаковаР.М., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, Інститут права ім. В. Сташиса Класичного приватного університету (Вплив рішень адміністративних судів на встановлення результатів виборів в Україні).
Горобцова Я.В., суддя Запорізького окружного адміністративного суду;
Коваленко Н.П., заступник начальника відділу реєстрації нормативно-правових актів, систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти Головного управління юстиції у Запорізькій області;
Ганжа Н.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, Інститут права ім. В. Сташиса Класичного приватного університету (Конституційні підстави запровадження інституту конституційної скарги в Україні).
Пєтков С.В., д.ю.н., професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, Інститут права ім. В. Сташиса Класичного приватного університету (Новітні підходи в розумінні теорії адміністративної відповідальності);
Настюк В.Я., д.ю.н., доцент, завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу, Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (До питання про удосконалення антикорупційного законодавства України);
Приймаченко Д.В., д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного права, процесу і адміністративної діяльності ОВС, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (Правове забезпечення відповідальності посадових осіб органів доходів і зборів).
Армаш Н.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права, Інститут права ім. В. Сташиса Класичного приватного університету (Шляхи підвищення ефективності діяльності державних політичних діячів).

На круглому столі обговорювалися такі питання:
– Термінологічні зміни в науці адміністративного процесу;
– Актуальні питання адміністративного судочинства;
– Інститут адміністративної відповідальності в умовах сучасної концепції адміністративного права;
– Інформаційне забезпечення адміністративного процесу;
– Проблеми діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування;
– Охорона громадського порядку в сучасних умовах;
– Антикорупційна політика держави.

Підсумки круглого столу «Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення» свідчать, що попри велику кількість наукових досліджень у галузі права існує ще багато проблем, які потребують негайного вирішення. Цьому обов’язково має слугувати широка спільна дискусія науковців, практиків і викладачів щодо вирішення адміністративного процесу. Це говорить про доцільність проведення подібних наукових заходів та ставить завдання проведення круглого столу «Адміністративний процес: сучасний стан та шляхи вдосконалення» у 2014 році.