Громадське обговорення проекту концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні у Дніпропетровську

Надрукувати

2013110401Наприкінці жовтня 2013 року у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ відбувся круглий стіл з обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Організаторами заходу виступили Дніпропетровська міська рада, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпропетровський осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників».

Участь в обговоренні проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні взяли провідні вчені університету в сфері державного будівництва та місцевого самоврядування та представники органів державної влади та місцевого самоврядування Дніпропетровська.

Голова Дніпропетровського осередку ВГО «Асоціація українських правників» Наливайко Лариса Романівна (доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри загальноправових дисциплін університету) у своєму виступі підкреслила, що зараз в місті, як і по всій Україні, за дорученням Президента України проходить широке громадське обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Лариса Романівна зазначила, що необхідність реформування місцевого самоврядування має об’єктивний характер та викликана прагненням нашої держави вдосконалити існуючу систему організації та функціонування органів публічної влади із виваженим врахуванням вітчизняної практики державотворення та позитивного зарубіжного досвіду, зокрема забезпечити муніципальну децентралізацію влади, створити оптимальну та ефективну управлінську структуру на територіальному рівні, максимально залучити жителів територіальних громад до прийняття управлінських рішень, зміцнити правові, організаційні, фінансові та матеріальні основи місцевого самоврядування.

Також активну участь у роботі круглого столу взяли відповідальний секретар Дніпропетровського осередку ВГО «Асоціація українських правників» Боняк Валентина Олексіївна (начальник кафедри теорії та історії держави і права, к.ю.н, доцент), член правління Дніпропетровського осередку ВГО «Асоціація українських правників» Титаренко Олексій Олексійович (начальник відділу організації наукової роботи університету, к.ю.н. доцент), які не тільки охарактеризували місцеве самоврядування як фундамент народовладдя, висвітлили його конституційно-правові засади, але й звернулись до ключових положень проекту Концепції.

2013110402Активно залучилися до обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні Єдинак Ярослав Богданович (завідувач відділу організаційного забезпечення роботи ради та виконкому Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради), який окреслив проблемні питання повноважень самоврядних органів, що існують на рівні району у місті; розглянув сучасні проблеми упорядкування адміністративних послуг, що надаються органами місцевого самоврядування; звернувся до питань роботи зі зверненнями громадян тощо та закликав присутніх до спільного опрацювання можливих шляхів їх вирішення.

В свою чергу, Пилько Олена Петрівна (заступник начальника фінансового управління – начальник відділу бюджетної політики Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради) та Мамедова Ганна Павлівна (начальник відділу правової роботи, правової освіти та кодифікації Головного управління юстиції у Дніпропетровській області) ініціативно долучилися до обговорення проекту Концепції; зазначили, що в Україні закладено конституційні засади місцевого самоврядування, ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, прийнято низку базових нормативно-правових актів, які створюють правові та фінансові основи його діяльності.

У ході активного обговорення Проекту учасники дійшли висновку, що питання кардинальних змін у системі місцевого самоврядування України є вкрай назрілим та потребує свого вирішення. За результатами роботи «круглого столу» з обговорення проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні було вироблено ряд пропозицій, які сприятимуть покращенню життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню якісних і доступних адміністративних та соціальних послуг шляхом сталого розвитку громади.

Прийняті пропозиції будуть надіслані до Жовтневої районної у місті Дніпропетровську ради.