Відбулась ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціологічні проблеми права очима молодих науковців та практиків»

Надрукувати

201304260117 квітня 2013 року за сприяння Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», Інституту законодавчих передбачень і правової експертизи, юридичного факультету Київського національного університету ім. Т.Шевченка відбулась ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Соціологічні проблеми права очима молодих науковців та практиків».

Конференцію розпочав Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників», доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України Василь Васильович Костицький, який подякував академіку Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук, професору Олегу Володимировичу Зайчуку, декану юридичного факультету Київського національного університету ім. Т.Шевченка, доктору юридичних наук Івану Сергійовичу Гриценку за можливість проведення на базі кафедри теорії права і держави юридичного факультету конференції.

Особлива подяка була висловлена ректору Київського національного університету ім. Т. Шевченка, академіку Національної академії наук України, академіку Національної академії педагогічних наук України, Герою України, доктору філософських наук, професору Леоніду Васильовичу Губерському за надання можливості та створення сприятливих умов для розвитку науки соціології права, а також проведення чотирьох конференцій у сфері соціології права на базі очолюваного ним провідного сучасного науково-навчального центру України (а саме, трьох Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Соціологічні проблеми права очима молодих науковців та практиків» (2011-2013 р.р.) та Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціологія права як інтегральна наука (творча спадщина Євгена Ерліха та сучасність)» (14.09.2012).

2013042602Вітальне слово промовив заступник декана юридичного факультету Київського національного університету ім. Т. Шевченка, заступник завідувача кафедрою теорії права і держави Олександр Михайлович Ковальчук, який наголосив про внесок результатів конференції у сторінку соціології права та соціологію права як галузь юридичної науки.

З нагоди 150-річчя з дня народження австрійського і українського правознавця, соціолога, одного із засновників «соціологічної школи права», автора концепції «вільного права», ректора Чернівецького університету, професора Євгена Ерліха (14.09.1862 – 02.05.1922) Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських правників» разом з Київським Українсько-Польським Університетом за організаційної підтримки Інституту законодавчих передбачень і правової експертизи у 2012 році започаткували Міжнародний конкурс наукових робіт у сфері соціології права ім. Євгена Ерліха. Переможців за номінаціями «Молоді вчені» та «Студенти» привітав Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників» Василь Васильович Костицький.

2013042603Після привітань була заслухана доповідь д.ю.н., професора Василя Васильовича Костицького «Соціологія права як галузь науки та навчальна дисципліна», в якій зазначено, що на сучасному етапі глобалізація диктує такі ознаки сучасного суспільства: стандартизація суспільного життя, зміни правового статусу людини, етатизм у організації державної влади, політичного режиму та практичної політики з боку держави. Викладач кафедри теорії права та держави юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка, к.ю.н. Ніна Володимирівна Теремцова виступила за темою «Соціологія права як інтегральна наука: громадська думка – соціальний аспект» та зазначила, що саме у громадській думці виявляється активність більшості населення. Доцент кафедри теорії та історії держави і права Національного університету Державної податкової служби України, к.ю.н. Марія Володимирівна Кармаліта розповіла про право як спосіб відображення об’єктивних потреб суспільства. Головний спеціаліст юридичного відділу Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, член ВГО «Асоціація українських правників» Ольга Володимирівна Гудзюк розглядала теоретичні аспекти проблем соціології державної влади України. Про проблеми становлення соціології права як юридичної науки наголошувала студентка КНУ ім. Тараса Шевченка Олена Миколаївна Теремцова.

2013042604Щодо соціологічного вчення, концепції «живого права», питання правотворення та актуальність поглядів Є.Ерліха присвятили свої доповіді аспірант КНУ ім. Тараса Шевченка Ольга Геннадіївна Кобан, слухач магістратури юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка Богдан Едуардович Наставний, слухач магістратури юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка Ганна В’ячеславівна Наставна, студент КНУ ім. Тараса Шевченка Володимир Володимирович Наконечний. На концепції аномії у працях Е.Дюркгейма, Т.Мертона, Е.Фромма наголосила студентка КНУ ім. Тараса Шевченка Ольга Володимирівна Гутовська. Увагу учасників конференції на соціологічну концепцію права С.Дністрянського звернула аспірант Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки та слухач магістратури юридичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка Олена Сергіївна Киця звернула увагу у своїй доповіді на співвідношення держави, права і людини у вченнях Б. Кістяківського. Аспірант КНУ ім. Тараса Шевченка Віктор Вікторович Мовчан акцентував на морально-правових основах меж здійснення судової влади. Доцент кафедри трудового, екологічного та аграрного права Юридичного Інституту Прикарпатського університету, к.ю.н. Світлана Миколаївна Романко розповіла про соціальні аспекти екологічної політики України. Слухач магістратури Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Юлія Русланівна Журавльова присвятила доповідь особливостям соціалізації особистості в умовах політичного життя сучасної України.

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських правників» представлена регіональною делегацією зі Львова на чолі з головою обласної організації Галиною Павлівною Мельник, головою Тернопільської обласної організації, к.ю.н. Миколою Стефанчуком, к.ю.н. Наталією Борисівною Новицькою від Київської обласної організації.

За результати конференції була схвалена резолюція.