Проект Кодексу суддівської етики

Надрукувати

Групою членів Асоціації українських правників–працівників Інституту законодавчих передбачень і правової експертизи під керівництвом проф. Костицького В.В. з метою сприяння утвердженню гарантій для реалізації права на судовий захист прав і свобод людини і громадянина, прав та законних інтересів юридичних осіб, інтересів держави на засадах верховенства права, утвердження незалежності та безсторонньості судової влади, зміцнення її авторитету у суспільстві підготовлений проект Кодексу суддівської етики.

Розробка цього проекту проходила за таких історичних обставин.

01.01.2012 на підставі прийняття нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів» втратив чинність Закон України «Про статус суддів», прийнятий ще двадцять років назад. Останнім, зокрема етичні моменти діяльності суддів розглядалися лише в загальних аспектах, необхідність затвердження Кодексу суддівської етики не встановлювалася.

Разом з тим, V з’їздом суддів України 24.10.2002 був затверджений Кодекс професійної етики судді, який був належною на той час відповіддю на потребу саморегуляції суддівської професії, хоча і не встановлював конкретних механізмів забезпечення дотримання його положень.

Тому у зв’язку необхідністю удосконалення судової системи було прийняте рішення про початок проведення судової реформи, результатом якої серед іншого й було прийняття нового Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Стеттю 54 даного нормативно-правового акту встановлювався обов’язок судді дотримуватися правил суддівської етики. У ньому також міститься положення щодо того, що питання етики суддів визначаються Кодексом суддівської етики, що затверджується з’їздом суддів України.

Для суддівської спільноти очевидним є необхідність вдосконалення затвердженого десять років тому Кодексу професійної етики судді, що має свій вияв у активній роботі над проектом нового Кодексу.

Проектом, розробленим під керівництвом проф. Костицького В.В., врахувані напрацювання Ради суддів України з цього питання, а також Бангалорські принципи поведінки суддів, схвалені резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН від 27.07.2006, в частині використання базових принципів регламентації поведінки судді. Проектом також передбачається вдосконалення механізму контролю за виконанням Кодексу суддівської етики шляхом створення Комісії етики суддів, до функцій якої належатиме попередній неупереджений та об’єктивний експертний розгляд питань дотримання суддями норм і принципів суспільної моралі та професійних етичних стандартів, що, в свою чергу, підвищить довіру громадян до судової системи.

В рамках доопрацювання проекту планується провести ряд «круглих столів» за участю суддів судів загальної юрисдикції більшості областей України.

Проект Кодексу суддівської етики вперше був опублікований у Газеті “Юридичний вісник України” (від No. 37 від 14.09.2012).