У Дніпропетровську відбулися установчі збори обласної організації Асоціації українських правників та науково-практичний семінар з актуальної тематики конституційно-правової модернізації України

Надрукувати

201109300130 вересня 2011 року у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ відбулися науково-практичний семінар «Актуальність конституційно-правової модернізації України» та установчі збори Асоціації українських правників Дніпропетровської області.

У науковому семінарі взяли участь провідні вчені регіону, представники Головного управління юстиції, Головного управління освіти і науки, молоді та спорту, управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи Дніпропетровської обласної державної адміністрації та інші представники органів державної влади та місцевого самоврядування, судді Апеляційного суду Дніпропетровської області, представники правозахисних організацій та наукових установ, нотаріуси, адвокати та інші практикуючі юристи Дніпропетровської області, представники Асоціації українських правників Запорізької області.

З привітальними словами до учасників семінару звернулися Василь Васильович Костицький, Президент Асоціації українських правників, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор; Сергій Євгенович Тимощук, регіональний представник Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, заступник голови правління Асоціації українських правників Запорізької області; Дмитро Григорович Заброда, перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи ДДУВС, полковник міліції, кандидат юридичних наук, доцент.

Організаторами заходу виступали Асоціація українських правників, керівний склад ДДУВС. Організаційний комітет складали Сергій Миколайович Алфьоров (ректор ДДУВС, генерал-майор міліції, доктор юридичних наук, доцент), Василь Васильович Костицький (Президент Асоціації українських правників, член-кореспондент Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор), Дмитро Григорович Заброда (перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи ДДУВС, полковник міліції, кандидат юридичних наук, доцент), Сергій Євгенович Тимощук (заступник голови правління Асоціації українських правників Запорізької області), Лариса Романівна Наливайко (завідувач кафедри загальноправових дисциплін ДДУВС, доктор юридичних наук), Олексій Олексійович Титаренко (начальник відділу організації наукової роботи та редакційно-видавничої діяльності ДДУВС, кандидат юридичних наук, доцент).

Науково-практичний семінар проходив з нагоди 15-ї річниці прийняття Конституції України та 20-річчя незалежності України та був присвячений висвітленню питань правової модернізації Конституції України, оптимізації системи органів державної влади, проблемам легітимності та легальності публічної влади тощо. Актуальні доповіді наукового заходу були представлені провідними вченими Костицьким Василем Васильовичем, Наливайко Ларисою Романівною (завідувач кафедри загальноправових дисциплін ДДУВС, доктор юридичних наук) та Боняк Валентиною Олексіївною (начальник кафедри конституційного та міжнародного права ДДУВС, полковник міліції, кандидат юридичних наук, доцент).

Публічні виступи науковців викликали численні дискусії серед присутніх. Учасниками наукового заходу обговорювалися актуальні питання сучасного конституційного процесу в Україні, проблеми конституційного транзиту, правові засади створення та діяльності Конституційної асамблеї тощо. Науковий семінар супроводжувався спеціально підготовленим слайд-шоу із використанням мультимедійного обладнання. Організаторами заходу підготовлена програма науково-практичного семінару.

Одночасно із проведенням науково-практичного семінару «Актуальність конституційно-правової модернізації України» в конференц-залі університету проходила тематична виставка з цієї проблематики, яка складалася з наукових робіт професорсько-викладацького складу та бібліотечного фонду ДДУВС. На виставці було представлено понад 50 наукових робіт професорсько-викладацького складу ДДУВС, серед яких статті у фахових наукових виданнях, тези у збірниках конференцій, що опубліковані як в Україні (Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Хмельницький, Луганськ, Запоріжжя, Полтава тощо), так і поза її межами (Росія, Вірменія, Італія, Велика Британія, Франція).

2011093002Після науково-практичного семінару відбулися установча конференція Асоціації українських правників Дніпропетровської області, на якій затверджено статут та обрано склад правління місцевого осередку АУП. Присутні члени Асоціації українських правників Дніпропетровської області одноголосно підтримали кандидатуру Наливайко Лариси Романівни на посаду голови правління цієї структури. Лариса Романівна є висококваліфікованим фахівцем в освітянській та науковій сферах. За професійні досягнення й активну участь у науковому і громадському житті має державні та відомчі нагороди, грамоти й подяки Кабінету Міністрів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, обласної державної адміністрації, обласної ради, Головного управління юстиції у Запорізькій області, Запорізького національного університету, Запорізького юридичного інституту ДДУВС.

Також на установчих зборах обрані заступник голови правління Асоціації українських правників Дніпропетровської області Соколенко Ольга Леонідівна (завідувач кафедри адміністративного і кримінального права Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара, кандидат юридичних наук, доцент), відповідальний секретар Савіщенко Вікторія Миколаївна (директор Навчально-наукового інституту права та безпеки ДДУВС, кандидат педагогічних наук, доцент), скарбник Беляєва Марина Валеріївна (старший викладач кафедри загальноправових дисциплін ДДУВС) та інші члени правління.

Варто відзначити, що до складу правління увійшли переважно представники професорсько-викладацького складу, що сприятиме становленню наукових, ділових та особистих контактів між представниками різних навчальних закладів та юристів-практиків як України, так й інших держав, збагаченню уявлення про колег, що займаються спорідненою правовою тематикою, розширенню представницьких функцій нашого навчального закладу.

Дніпропетровська організація Асоціації українських правників є професійним об’єднанням юристів Дніпропетровщини та складовою частиною Всеукраїнської громадської організації «Асоціації українських правників», яка заснована в 1991 році. Основною метою Асоціації є сприяння розбудові в Україні суверенної правової держави шляхом здійснення правозахисної, освітньої, культурної, просвітницької та наукової діяльності, об’єднання зусиль громадян, навчальних закладів, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій для сприяння втіленню в життя принципу верховенства права в усіх сферах життя, залучення їх до участі у громадському житті та формування нової еліти держави.

2011093003Для досягнення своєї мети Асоціація ставить перед собою такі завдання, як відродження та розвиток української школи права; участь у проведенні наукових досліджень та розробок з проблем права; сприяння професійному розвитку правників та поширення етичних стандартів поведінки серед правників; зміцнення та розвиток існуючих правових норм щодо правової захищеності правників та членів Асоціації; сприяння обранню та призначенню до органів влади та управління України усіх рівнів фахівців відповідних галузей права; поширення правових знань серед населення; сприяння підвищенню правової культури та правосвідомості громадян України; сприяння підвищенню ролі права та юридичної професії в суспільстві та державі; сприяння розвитку ринку юридичних послуг в Україні; представництво та захист прав і законних інтересів членів Асоціації та інших осіб (громадян, установ, підприємств і організацій усіх форм власності та підпорядкування); налагодження та розвиток постійних міжнародних контактів з метою опанування кращих здобутків сучасної світової правничої науки і практики; налагодження тісної співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування, а також осередками політичних партій та інших громадських організацій у вирішенні питань правового, економічного, соціально-побутового, культурного та іншого характеру; сприяння координації зусиль депутатів сільських, селищних, районних, міських, обласної рад, а також народних депутатів України з питань правового захисту громадян, питань соціально-економічного розвитку Дніпропетровської області.

Членами місцевого осередку АУП є професорсько-викладацький корпус, студенти та слухачі магістратури правничих факультетів вищих навчальних закладів, адвокати, нотаріуси, практикуючі юристи органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, банків, установ, організацій та інших правничих структур Дніпропетровської області.

Створення громадської організації такого рівня із широким представництвом правників різного спрямування є значною подією в науковому та громадському житті Дніпропетровського регіону.

Від щирого серця бажаємо плідної успішної роботи Асоціації українських правників Дніпропетровської області!