Робоча зустріч Президента Асоціації із Міністром освіти

Надрукувати

ФОТО 3На прохання Президента Асоціації українських правників академіка Василя Костицького відбулася його робоча зустріч із Міністром освіти і науки України.  Предметом обговорення стали проблеми якості юридичної освіти та науки, обговорювалися питання організації діяльності деяких вишів, доступу до юридичної освіти, атестації наукових кадрів, недопущення плагіату у науково-дослідній діяльності, зокрема, при підготовці дисертацій. Пані Міністр Лілія Гриневич з розумінням віднеслася до порушеного Василем Костицьким питання щодо кваліфікаційних вимог та врахування опублікування результатів науково-дослідної роботи вчених у журналах, включених до мережі Scоpus та  Websciens.  Василь  Костицький з повагою оцінив цю міжнародну мережу, відкриту для кращих результатів науково-дослідної роботи вчених, яка зорієнтована на відповідну наукову та творчу аудиторію, переслідує гуманні і важливі глобальні цілі, відзначив, що з врахуванням останнього журнали із мережі Scоpus та  Websciens не надто зацікавлені в оприлюдненні наукових доробок з  історії українського права та історії України, філологічних наук  різних галузей права, які потрібні як форма публічного обговорення важливих для нас проблем державотворення та розвитку науки права і законотворення з врахуванням національних традицій та світового досвіду, дослідження різних аспектів української мови і літератури. На його переконання, відсутність таких можливостей уже негативно позначилася на якості правотворчої роботи та виявилася однією із причин, яка породила суперечності у законодавстві. Міністр Пані Лілія Гриневич підтримала пропозицію щодо необхідності вивчення і вирішення питання про можливість застосування диференційованого підходу оцінки наукових публікацій для природничо-технічних та соціально-гуманітарних і юридичних наук. Заступнику Міністра Юрію Рошкевичу доручено внести відповідні пропозиції у цій царині щодо юридичних наук з врахування думки Національної академії правових наук України, провідних навчальних закладів, що здійснюють підготовку юридичних наукових кадрів, а також професійних громадських організацій, включаючи і Асоціацію українських правників.