МІЖНАРОДНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ САМІТ

Надрукувати

«Перспективи збереження і розвитку демократичних

тенденцій функціонування держави в умовах

загострення глобалізаційних викликів»

Асоціація українськи правниківdduvs_50_big

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ»

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ЯНА КОХАНОВСЬКОГО В М. КІЄЛЬЦ (ПОЛЬЩА)

REGENT UNIVERSITY (СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ)

«VASIL LASCAR» POLICE AGENTS SCHOOL (РУМУНІЯ)

ACADEMY «STEFAN CEL MARE» (МОЛДОВА)

МІЖНАРОДНА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ МИЛОСЕРДЯ «ЕММАНУЇЛ» (США)

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ (м. ХАРКІВ)

ІНСТИТУТ ЗАКОНОДАВЧИХ ПЕРЕДБАЧЕНЬ І ПРАВОВИХ ЕКСПЕРТИЗ (м. КИЇВ)

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ

СТАТУСУ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ ТА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВНИКІВ

НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІЗНЕСУ

ТА ПРАВА ПРИ ІНСТИТУТІ ЗАКОНОДАВЧИХ ПЕРЕДБАЧЕНЬ І ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ 

КИЇВСЬКИЙ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО КУРСАНТІВ, СТУДЕНТІВ ТА СЛУХАЧІВ

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «ІСТИНА»

ІІІ МІЖНАРОДНИЙ

СТУДЕНТСЬКИЙ САМІТ

 

«Перспективи збереження і розвитку демократичних тенденцій

функціонування держави в умовах загострення

глобалізаційних викликів»

 

Шановні колеги!

 

Захід відбудеться 20-21 квітня 2017 року на базі
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

 

Співорганізаторами заходу виступають Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація Українських Правників».

Саміт проводиться за участю провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, політиків, юристів-практиків, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, здобувачів вищої освіти та ін.

У межах Саміту плануються майстер-класи відомих вчених та політиків, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування за конкретними тематичними напрямами з актуальних проблем сучасних процесів державотворення, правотворення та правозастосування в Україні.

Метою проведення ІІІ Міжнародного студентського саміту є: підвищення рівня знань здобувачів вищої освіти з актуальних питань сучасних процесів державотворення, правотворення та правозастосування в Україні; підвищення позитивного іміджу правничої професії; набуття практичного досвіду у ході спілкування з науковцями, політиками, представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юристами-практиками; подальшого розвитку інституту національної ідеї як рушійної сили національного прогресу в Україні та ін.

 

До участі у Саміті запрошуються:

 • вчені у галузі права, філософії, соціології, політології, науки державного управління та ін.;
 • здобувачі вищої освіти (студенти, курсанти, аспіранти та ін.);
 • представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • Центри вторинної безоплатної правової допомоги;
 • громадські організації та ін.

 

У Саміті з проектом запрошуються взяти участь здобувачі вищої освіти ВНЗ України та зарубіжних країн. Проект має бути пошуковим та інноваційним за своїм характером, мати наукове й практичне значення, містити положення щодо удосконалення чинного законодавства з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду та бути спрямованим на вирішення наступних проблем у галузі юриспруденції, філософії права, соціології права, політології, науки державного управління:

 

 • Ліберальна держава і сучасні глобальні та регіональні виклики.
 • Цивілізаційний вибір України: політико-правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень.
 • Правові проблеми формування та реалізації внутрішньої і зовнішньої політики сучасної держави.
 • Національна безпека як фундаментальна складова життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави.
 • Інформаційна безпека – елемент національної безпеки України.
 • Інформаційні війни у сучасних глобалізаційних умовах.
 • Розвиток інформаційного суспільства в Україні та світі: правовий аспект.
 • Національна ідея – рушійна сила національного прогресу в сучасних реаліях.
 • Гендерна рівність: історія становлення, міжнародні стандарти, проблеми реалізації в Україні та світі.
 • Права, свободи та законні інтереси внутрішньо переміщених осіб в Україні та інших державах світу: питання механізму реалізації.
 • Питання розподілу влади і сучасна держава: чи потребує оновлення теорія Монтеск’є.
 • Забезпечення децентралізації на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях: український, європейський та світовий досвід.
 • Українська система правосуддя: проблеми реформування та ефективного функціонування.
 • Міжнародна оцінка реформ в Україні: соціологічні, політологічні, соціально-економічні, правові, управлінські аспекти.
 • Національна поліція України: перспективи подальшого розвитку з урахуванням зарубіжного досвіду.
 • Правова держава як модель організації влади постіндустріального суспільства.
 • Мораль і влада: питання взаємозв’язку та взаємовпливу.
 • Політико-правові виміри сучасного глобального суспільства. Україна і глобальне громадянське суспільство.
 • Молодь як творча сила сучасних змін у глобальному суспільстві.
 • Проблеми правотворення в Україні в сучасних євроінтеграційних умовах.
 • Теолого-соціологічне розуміння права як основа морально-етичної парадигми суспільного розвитку.

 

У день проведення Саміту до оргкомітету необхідно подати проект. Вимоги до оформлення проекту: титульна сторінка, зміст, список скорочень (за необхідності), основний текст (до 20 сторінок), список використаних джерел, додатки; шрифт Times New Roman, кегель 14, стиль – звичайний (normal), інтервал 1,5; поля: ліворуч, знизу та зверху – 20 мм, праворуч – 10 мм; абзац – 12,5 мм, вирівнювання по ширині. Посилання у тексті позначаються у квадратних дужках, наприклад [4, с. 3], [8, с. 25; 9, с. 14].

 

Від навчального закладу на Саміті може бути представлена одна команда (не більше 3 осіб). Команду може представляти один учасник.

Організаційний комітет Саміту забезпечує команду та її наукового керівника (супроводжуючу особу) безкоштовними проживанням, харчуванням, трансфером.

Попередньо кожна команда обов’язково проходить реєстрацію в електронній формі. Процедура реєстрації передбачає подання організаторам заявки встановленого зразка (див. зразок заявки). Протягом 2-3 днів з моменту відправлення заявки учасники отримають повідомлення щодо її надходження.

Заявки надсилаються на адресу: kafedra_zpd@ukr.net з поміткою «На Саміт. (Назва навчального закладу команди)» у темі листа.

Останній термін реєстрації команд – 18 квітня 2017 р.

 

За результатами ІІІ Міжнародного студентського саміту найкращі команди за рішенням Міжнародного журі будуть нагороджені Дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів, Дипломами в окремих номінаціях, спеціальними відзнаками організаторів, а також кожна команда отримає пам’ятні та цінні подарунки від організаторів та партнерів заходу.

 

Робочі мови: українська, англійська, німецька, російська, польська.

Місце проведення: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (49005, м. Дніпро, пр-т Гагаріна, 26) (Блакитна зала).

 

Час проведення:

20-21.04.2017 р.

9.00-10.00 – реєстрація учасників Саміту.

10.00 – початок роботи Саміту.

 

Координати організаційного комітету Саміту:

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ: 49005, м. Дніпро, пр-т Гагаріна, 26; e-mail університету: mail@dduvs.in.ua;
e-mail наукового відділу: vonr@dduvs.in.ua

ВГО «Асоціація Українських Правників»: 01034, м. Київ,
вул. Паторжинського 4/8, тел./факс 044 278-50-12, e-mail: AUPAUL1991@gmail.com

 

Контактні особи:

Наливайко Лариса Романівна – Віце-президент ВГО «Асоціація Українських Правників», завідувач кафедри загальноправових дисциплін, д.ю.н., професор (м.т. 0676121134);

Грицай Ірина Олегівна – заступник Голови Дніпропетровської обласної організації Асоціації Українських Правників, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, к.ю.н., доцент (м.т. 0676215261);

Касяненко Євгенія Валеріївна – член Дніпропетровської обласної організації «Асоціація Українських Правників», викладач кафедри загальноправових дисциплін (м.т. 0966218186);

Кузьміна Ірина Сергіївна – доцент кафедри загальноправових дисциплін, к.ю.н. (м.т. 0974821739);

Чепік-Трегубенко Ольга Сергіївна – член правління Дніпропетровської обласної організації «Асоціація Українських Правників» (м.т. 0966726013);

Костицький Василь Васильович – Президент ВГО «Асоціація Українських Правників», д.ю.н., професор (м.т. 0673737600);

Суходольська Анастасія Андріївна – помічник Президента ВГО «Асоціація Українських Правників» (м.т. 0631068581).

 

 

В.А. Глуховеря,

співголова заходу,

Ректор Дніпропетровського державного

університету внутрішніх справ,

кандидат юридичних наук, Заслужений юрист України

 

В.В. Костицький,

співголова заходу,

Президент ВГО «Асоціація українських правників»,
професор Київського національного університету ім. Т. Шевченка,

доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України,

академік НАПрН України

ЗАЯВКА