Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання

Надрукувати

Фото3У 2018 році Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ та Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація українських правників» за організаційної, методичної та інформаційної підтримки Міністерства освіти і науки України та Міністерства внутрішніх справ України було проведено Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання.

Головна мета конкурсу – стимулювання наукового потенціалу науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України, активізація дослідницької діяльності та підвищення професійної майстерності науково-педагогічного складу вищих шкіл; популяризація педагогічних здобутків й удосконалення якості підготовки висококваліфікованих фахівців юридичної галузі.

Конкурс був спрямований на виявлення та відзначення кращих видань, які всебічно та якісно забезпечують потреби освітнього процесу у закладах вищої освіти юридичного профілю.

Всеукраїнський конкурс на краще правниче видання проводився упродовж  січня-березня 2018 року. Для визначення переможців конкурсу було створено спеціальну комісію до складу якої увійшли видатні науковці різних закладів вищої освіти України, представники громадських організацій.

На участь у конкурсі було представлено понад 90 видань із різних закладів вищої освіти України, наукових установ та громадських організацій.

Активну участь у конкурсі взяли: Київський  національний університет імені Тараса Шевченка,  Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Національна школа суддів України, Кримінологічна асоціація України, Національна академія прокуратури України, Національна академія внутрішніх справ, Харківський національний університет внутрішніх справ, Львівський національний університет імені Івана Франка, Національний університет  «Львівська політехніка», Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, Донецький юридичний інститут МВС, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Інститут законодавчих передбачень і правової експертизи, Національний університет цивільного захисту України,  Університет державної фіскальної служби України, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємства імені академіка Ф.Г. Бурчака,  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Запорізький національний технічний університет, Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,  Київський університет туризму, економіки і права.

ФОто Конкурсу2

Урочисте вручення дипломів лауреатам конкурсу відбулося 15 березня 2018 року у рамках проведення II Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання протидії злочинності у сучасних умовах: вітчизняний та зарубіжний досвід».Фото2

Дипломи у номінаціях «Підручники», «Навчальні посібники», «Монографії», «Науково-практичні видання», «Навчально-методичні видання», «Довідкові», «Періодичні видання» вручили ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Андрій Фоменко та Президент Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників» Василь Костицький.

Конкурс 1

Всього за результатами конкурсу вручено 10 дипломів – І ступеня;
14 – ІІ ступеня та 13 – ІІІ ступеня.