В КРАЇНІ ВІДБУЛАСЯ ВИЗНАЧНА ПОДІЯ – ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ САМІТ

Надрукувати

14 травня 2015 року на базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ відбулася унікальна подія для української юридичної науки, розбудови правової держави та формування громадянського суспільства Перший Всеукраїнський студентський саміт з теми «Цивілізаційний вибір України: політико-правова парадигма і проблеми сутнісних перетворень».

Співорганізаторами заходу виступили Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ та Всеукраїнська громадська організація «Асоціація українських правників». Саміт проводився за участю провідних вітчизняних та зарубіжних науковців, політиків, юристів-практиків, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, студентів, громадських об’єднань, зокрема, таких, як: міжнародна громадська організація «Асоціація «Еммануїл» (м. Київ), Інститут законодавчих передбачень і правових експертиз (м. Київ), Regent university (USA), Дніпропетровська обласна організація «Асоціація українських правників», юридична клініка «Істина», наукове товариство студентів, курсантів та слухачів.

Офіційне відкриття Першого Всеукраїнського студентського саміту розпочалося з виконання державного гімну України.

На початку Саміту його співголова Василь Васильович Костицький відзначив, що ідея проведення цього заходу належить видатному вітчизняному вченому Ларисі Романівні Наливайко. Пропозиція була підтримана ректором ДДУВС, співголовою Саміту Михайлом Васильовичем Лошицьким. У результаті у нашій країні було вперше проведено Всеукраїнський студентський саміт загальнодержавного рівня.

Також Василь Васильович нагородив Михайла Васильовича та Ларису Романівну почесними відзнаками – медалями – ВГО «Асоціація українських правників» за значний вклад у розвиток юридичної освіти і науки, розбудову України як демократичної, правової держави.

Перший Всеукраїнський студентський саміт проводився з метою: підвищення рівня освіченості здобувачів вищої освіти з актуальних питань сучасних процесів державотворення та правотворення; набуття практичного досвіду у ході спілкування з науковцями, політиками, представниками органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юристами-практиками; підвищення позитивного іміджу правничої професії; покращення правової освіти в Україні; подальшого розвитку інституту національної ідеї як рушійної сили національного прогресу в Україні.

У межах Саміту проходили майстер-класи відомих вчених та політиків, представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування за конкретними тематичними напрямами з актуальних проблем сучасних процесів державотворення та правотворення в Україні.

У Саміті з проектом взяли участь студенти з низки областей нашої держави, зокрема, з таких міст, як: Київ, Харків, Одеса, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Острог, Черкаси та ін. Надіслані заявки на адресу організаційного комітету Саміту свідчать про суттєву зацікавленість студентства у вирішенні сьогоденних проблем України.

Оцінювали роботи студентів вітчизняні та зарубіжні науковці, юристи-практики, політики, представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Зокрема, до конкурсної комісії та президії Саміту увійшли: Лошицький Михайло Васильович, ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, підполковник міліції, доктор юридичних наук, професор; Костицький Василь Васильович, Президент ВГО «Асоціація українських правників», член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор; Джеймс А. Дейвідс, доцент кафедри юриспруденції в Університеті «Регент», доктор права, доктор філософії; Вебер Стівен Пол, Президент міжнародної громадської організації «Асоціація милосердя «Еммануїл»; Мінченко Сергій Іванович, проректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, полковник міліції, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник; Ковбаса Володимир Миколайович, т.в.о. проректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, полковник міліції, кандидат юридичних наук; Наливайко Лариса Романівна, завідувач кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Голова Дніпропетровської обласної організації Асоціації українських правників, доктор юридичних наук, професор; Савіщенко Вікторія Миколаївна, декан юридичного факультету Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат педагогічних наук, доцент; Голобутовський Роман Зіновійович, суддя, Голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук; Прудивус Олег Васильович, суддя, Голова Запорізького окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук, доцент; Красвітна Тетяна Петрівна, суддя апеляційного суду Дніпропетровської області; Мудрецький Роман Володимирович, суддя апеляційного суду Дніпропетровської області; Мамедова Анна Павлівна, начальник відділу реєстрації нормативно-правових актів правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області; Примаков Каміль Юрійович, Голова депутатської фракції «Блоку Петра Порошенка», Голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді та спорту; Жуков Сергій Вікторович, депутат міської ради, член науково-консультативної ради при національній Асоціації адвокатів України, кандидат політичних наук, кандидат юридичних наук; Демчик Олександр Ігорович, Директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації; Боняк Валентина Олексіївна, начальник кафедри теорії та історії держави і права Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, полковник міліції, кандидат юридичних наук, доцент; Монаєнко Антон Олексійович, проректор з наукової роботи Класичного приватного університету, Голова Запорізької обласної організації Асоціації українських правників, Заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор; Ільков Василь Васильович, суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, доцент кафедри загальноправових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент; Тимощук Сергій Євгенович, заступник Голови Запорізької обласної організації Асоціації українських правників, заступник Голови Запорізької обласної громадської колегії з питань захисту суспільної моралі; Тягло Наталія Василівна, директор Комунального позашкільного навчального закладу «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради»; Сліпенко Дмитро Леонідович, адвокат, магістр права, м. Київ.

Студентські проекти, що були репрезентовані на Саміті, підготовлені під керівництвом вчених та практиків з багатолітнім стажем роботи з обдарованою молоддю. Всі подані проекти мають важливу практичну цінність для подальшої демократизації вітчизняного суспільства й спрямовані на вирішення таких питань, як: формування національної української ідеї; національна безпека – фундаментальна складова життєво важливих інтересів людини, суспільства та держави; інформаційна безпека – елемент національної безпеки України; інформаційні війни у сучасних глобалізаційних умовах; удосконалення вітчизняного законодавства у сфері корупції, шляхи її подолання; децентралізація влади в Україні, реформа місцевого самоврядування; формування і реалізація внутрішньої та зовнішньої політики України в різних галузях тощо.

Університети могли подавати до участі у Саміті тільки одну команду, чисельністю до п’яти студентів. У результаті у заході взяли участь дев’ять команд.

Шляхом жеребкування було визначено наступну черговість представлення командами проектів:

  1. Генна інженерія: всесвітня загроза чи панацея майбутнього? Представники команди Харківського національного університету внутрішніх справ, м. Харків: Бульба Ірина Валеріївна, Прокопенко Олександр Олександрович, курсанти ІІІ курсу факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС; науковий керівник: Байлов Антон Володимирович, доцент кафедри кримінального права та кримінології ХНУВС, к.ю.н., доцент, підполковник міліції.
  2. Реалізація принципу транспарентності в умовах євроінтеграції: теоретико-прикладні проблеми. Представники команди Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, м. Дніпропетровськ: Бочкарьова Єлизавета Геннадіївна, Сеньків Оксана Миколаївна, слухачі магістратури, Савіщенко Ангеліна Віталіївна, студентка ІІ курсу юридичного факультету ДДУВС; науковий керівник: Наливайко Лариса Романівна, завідувач кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету ДДУВС, д.ю.н., професор.
  3. Відповідальність за невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку чи піклування. Представник команди Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя: Квітко Владислав Володимирович, студент ІІІ курсу гуманітарно-правового факультету ЗНТУ; науковий керівник: Філей Юрій Володимирович, завідувач кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права ЗНТУ, к.ю.н., доцент.
  4. Довічне позбавлення волі як альтернатива смертній карі: стан, тенденції, перспективи. Представники команди ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ: Поух Олена Анатоліївна, Ситнік Олена Володимирівна, студенти IV курсу юридичного факультету ДВНЗ «НГУ»; науковий керівник: Лень Валентин Валентинович, професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету ДВНЗ «НГУ», к.ю.н., професор.
  5. Нормативне регулювання свободи мирних зібрань: вітчизняний та зарубіжний досвід. Представники команди Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія», м. Острог: Лавренюк Богдан Олександрович, магістерська програма, Мазурук Оксана Аркадіївна, викладач-стажист Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія»; науковий керівник: Іщук Сергій Іванович, завідувач кафедри теорії та історії держави та права Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія», к.ю.н., доцент.
  6. Національна ідея – рушійна сила національного прогресу в сучасних реаліях. Представники команди Академії адвокатури України, м. Київ: Курбонов Роман Баходирович, Іоанович Еміль Олександрович, слухачі магістратури ААУ; науковий керівник: Ущаповська Ганна Володимирівна, старший викладач кафедри української філології та суспільних наук Академії адвокатури України, к.філ.н.
  7. Створення і використання об’єктів авторського права під час виготовлення передач організацій теле- та радіомовлення. Представник команди Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, м. Черкаси: Ліла Іван Олександрович, студент ІІІ курсу ННІ Економіки і права ЧНУ ім. Б. Хмельницького; науковий керівник: Корновенко Сергій Валерійович, проректор з наукової та інноваційної діяльності ЧНУ ім. Б. Хмельницького, д.і.н., професор.
  8. Покращення інвестиційного клімату в Україні та залучення іноземних інвесторів у розвиток вітчизняної економіки. Представники команди Національної академії внутрішніх справ, м. Київ: Дурдинець Мирослав Юрійович, Верещак Олександр Іванович, Кирдан Богдан Васильович, слухачі магістратури Навчально-наукового інституту підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції НАВС; науковий керівник: Калиновський Олександр Валерійович, заступник начальника відділу організації наукової роботи НАВС, к.ю.н., с.н.с.
  9. Мораль і влада: питання взаємозв’язку та взаємовпливу. Представники команди Одеського державного університету внутрішніх справ, м. Одеса: Гришаєнко Олена Вікторівна, Жевакіна Юлія Олександрівна, студенти ІІІ курсу юридичного факультету ОДУВС; науковий керівник: Мошак Олена Володимирівна, доцент кафедри конституційного та міжнародного права ОДУВС, к.політ.н.

Слід зазначити, що виступи кожної команди не залишали байдужими членів журі та всіх інших присутніх на Саміті. Представники команд отримували низку запитань, на які надавали повні та обґрунтовані відповіді.

Кращі команди були нагороджені у номінації Гран-прі, дипломами I, II і III ступенів, спеціальним дипломом та дипломами учасників за підписами М.В. Лошицького, В.В. Костицького, Л.Р. Наливайко.

Конкурсна комісія заходу відзначила про унікальність кожного дослідницького проекту, однак роботи команд Дніпропетровського державного університету та Національної академії внутрішніх справ отримали найвищі оцінки та нагороди.

За результатами роботи Першого Всеукраїнського студентського саміту:

Гран-прі конкурсу в номінації «Креативність проекту» отримала команда Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

Перше місце посіла команда ННІ підготовки фахівців для підрозділів слідства та кримінальної міліції Національної академії внутрішніх справ;

Друге місце – команда Інституту права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія»;

Третє місце – команда Запорізького національного технічного університету.

Спеціальний диплом у номінації «Найбільш суспільно значима проблематика» отримала команда Одеського державного університету внутрішніх справ. Інші команди отримали Дипломи учасника Першого Всеукраїнського студентського саміту

Кожна команда від університету отримала у подарунок навчальну літературу як для учасників команди, так і для навчального закладу, який вона представляла.

Несподіваним для учасників Саміту стало вручення цінних подарунків від Президента міжнародної громадської організації «Асоціація милосердя «Еммануїл» Вебера Стівена Пола, а саме: планшетів, футболок, бейсболок, науково-популярної літератури.

Після оголошення результатів роботи Першого Всеукраїнського студентського саміту та вручення дипломів, члени журі наголосили, що кожна команда стала переможцем у цьому заході, оскільки запропоновані теми мають важливе практичне значення для розбудови незалежної, правової держави та громадянського суспільства в Україні.

Представлені проекти кожної команди будуть опубліковані у журналі «Соціологія права», головним редактором якого є професор В.В. Костицький. Проект команди Харківського національного університету внутрішніх справ буде опубліковано разом із фотокартками її представників. Також на сайті Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ будуть розміщенні проекти команд та їх мультимедійні презентації.

Наприкінці заходу ректор університету вручив пам’ятні подарунки членам журі. У свою чергу В.В. Костицький подарував власну монографію з авторським підписом М.В. Лошицькому та Л.Р. Наливайко.

Важливо підкреслити, що на Саміт завітали вітчизняні мас-медіа регіонального та загальнодержавного рівнів. Виявили істотне зацікавлення до Саміту й представники зарубіжних засобів масової інформації, що в черговий раз засвідчило значимість проведеного заходу.

Члени журі, учасники кожної команди, інші присутні відзначили високий європейський рівень проведення Саміту та його важливе теоретико-прикладне значення. Учасники команд висловили щирі слова подяки організаторам заходу за справжню турботу про них та бажання знову прийняти участь у заході такого рівня. Тож у наступному році також планується проведення Саміту, однак вже за участю і зарубіжних команд.