01 червня 2016 року Президент Всеукраїнської громадської організації “Асоціація українських правників” Костицький Василь Васильович взяв участь у парламентських слуханнях

Надрукувати

слухання01 червня 2016 року Президент Всеукраїнської громадської організації “Асоціація українських правників” Костицький Василь Васильович та Голова Київської міської організації “Асоціація українських правників” Сердюк Наталія Аркадіївна взяли участь у парламентських слуханнях Верховної Ради України на тему: “Професійна освіта як складова забезпечення кваліфікованого кадрового потенціалу України: проблеми і шляхи вирішення”, які проводив Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти.

В ході слухань було розглянуто ряд проблем щодо забезпечення ринку праці кваліфікованими кадрами, що виконує професійно-технічна освіта.

Президент “Асоціація українських правників” Костицький Василь Васильович взяв безпосередню участь у обговоренні та виступив з доповіддю: “Проблеми професійної юридичної та політичної освіти: потреби ринку праці та освітні можливості держави”, яка викликала бурхливу реакцію та підтримку зала. У свої доповіді Василь Васильович констатував критичний стан, в якому перебуває сьогодні професійно-технічна освіта України та необхідність нормативно-правового забезпечення участі роботодавців у реалізації завдань професійної освіти, стимулювання їх зацікавленості.

Крім того, було обговорено нагальні проблеми та ймовірні шляхи їх розв’язання:

– структура професійної освіти, рівні професійної освіти у відповідності до Національної рамки кваліфікацій;

– забезпечення різнорівневого та багатоканального механізму фінансування та удосконалення системи управління професійною освітою;

– розвиток мережі закладів професійної освіти;

– підвищення якості професійної освіти;

– державне замовлення на підготовку кваліфікованих кадрів як інструмент регулювання пріоритетних державних соціально-економічних потреб;

– вплив на позитивну динаміку змін контингенту студентів, учнів, слухачів закладів професійної освіти;

– підвищення якісного забезпечення педагогічними працівниками закладів професійної освіти;

– модернізація матеріально-технічного забезпечення навчального процесу;

– реалізація принципу доступності професійної освіти, створення умов для навчання впродовж життя.

Учасники заходу дійшли висновку, що професійна освіта має бути безпосередньо пов’язана з потребами економіки держави, а її якість – відповідати сучасним вимогам. Адже в ринкових умовах виробництва втриматися на робочому місці зможуть лише висококваліфіковані працівники, які досконало володіють сучасною професією, можуть швидко змінювати спеціалізацію, що може стати певним гарантом їх зайнятості.

На думку більшості виступаючих, світова тенденція неперервної професійної освіти (освіти впродовж життя) зумовлює необхідність цілісного розв’язання проблем розвитку трудового потенціалу, його професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації, щоб дати людині належні знання, вміння та компетентності для забезпечення її гармонійної взаємодії з технологічним суспільством, що швидко розвивається.